Thursday, August 11, 2011

Kulo Exhibitionist


Ang Sabi ni Juan

Kulo Exhibitionist


Ang sabi ni Juan, may artist daw “kuno

Nag-exhibit ng obrang, matatawag daw na porno

Ang ginawa niyang subject, larawan ng Nazareno

Ang imahe ay binastos, winalanghiya daw po dito


Bagamat ‘di nakita ang nasabing exhibit

May litrato po itong, sa Facebook ay nasilip

Sa nakita ni Juan, siya man daw ay nainis

Ang mga deboto pa kaya ang hindi magagalit?


Ang imaheng naroroon, larawan ni Hesukristo

Na sa mga kapatid na Catholic, napaka-sagrado

Ang artist na nambaboy, sa isa nitong litrato

Nililok na “ari ng lalaki”, idinikit sa mukha nito


May senador at congressman na dito’y nag-react na

Ang pamunuan ng CCP, kanila na rin pong pinuna

Bakit daw pinayagang, sa exhibit, ibandera

Ipakita ang larawng, ang sabi ay malalaswa


Bagama’t kaibayo raw sa paniniwala

Si Juan, Kiko’t, Mandy, labis ding nagambala

Sa ginawa ng artist, na sabi ay nagwalanghiya

Tama lang daw kondenahin, hindi dapat ikatuwa


Ang isang artist daw po na isang “talentado

Paano n’ya aanihin, inaasam na respeto?

Kung sa obrang ginawa n’ya, masusuklam po ang tao

At siya’y mumurahi’t, tatawagin pang “tarantado”


Kung naturang artist daw, kay Prophet Mohammad ginawa

Ang pambababoy n’ya sa obra na nililikha

Ang sabi ni Mandy, mawawalan daw ng mukha

Ang artist na, ang ulo ay mapupugot po sa taga


Ang sabad ni Kiko na nagkokomentaryo

Patungkol sa exhibit na “kulo” ang titulo

Tila ang artist daw dito, sumobra ang libido

At pagiging “exhibitionist” idinaan sa litrato


Ang sabi ni Juan, hindi daw dapat isangkalan

Ang “freedom of expression”, nararapat ding limitahan

Damdamin daw ng marami, dapat isaalang-alang

Upang ang obra ng artist, hindi daw po mapulaan


Arman T. Francisco

City of San Jose Del Monte, Bulacan

August 4, 2011

No comments:

Post a Comment